Post otagowany jako ‘Skrypt’

      >> Prosty skrypt backupowy z RARem i logami