Skład zespołu

Kierownik Centrum Informatycznego

  • Marek Himkowski – marek.himkowski@awf.edu.pl

Zastępca Kierownika Centrum Informatycznego,

  • Maciej Popławski – maciej.poplawski@awf.edu.pl

Administratorzy Centrum Informatycznego

  • Paweł Targoński – pawel.targonski@awf.edu.pl
  • Hubert Wojciechowski – hubert.wojciechowski@awf.edu.pl

Helpdesk Centrum Informatycznego

  • Łukasz Rudnicki – lukasz.rudnicki@awf.edu.pl
  • Łukasz Wolski – lukasz.wolski@awf.edu.pl